Wikia


De jacht op een voetbal

© Ballon

De jacht op een voetbal is het eerste album van Jommeke en is getekend door Jef Nys. Het album werd voor het eerst uitgegeven in 1959 en werd herdrukt in 1987.

Samenvatting Edit

Gravin Groenvijver ligt op sterven. In haar testament staat de geheime schuilplaats van de familieschat. Haar knecht Anatool wil die schat voor zichzelf en steelt het testament. Uit vrees om betrapt te worden, verstopt hij het in de voetbal van Jommeke. Die is zich van geen kwaad bewust en ruilt de bal met een van zijn vriendjes voor een trompet. Het is de aftrap voor een dolle jacht op een erg waardevolle voetbal.

Herdruk Edit

Een herdrukte versie van De jacht op een voetbal werd in 1987 aan de reeks toegevoegd onder het volgnummer 143. In deze uitgave werd het vriendje met wie Jommeke de voetbal inruilde tegen een trompet vervangen door Filiberke. De schurken Piet Kwak en Kale Schrobber werden dan weer vervangen door Kwak en Boemel. Flip kwam in de nieuwe uitgave helemaal aan het einde van het album voor. Hij is de papegaai van professor Eusebius Groenvijver, de erfgenaam van de gravin.

In 1990 werd de herdrukte versie terug als nummer 1 beschouwd worden. Nummer 143 werd vervangen door het album Va Kwak en Moe Boemel.

Achtergrond Edit

  • In dit album maken Jommeke, Teofiel en Anatool hun debuut. Ook notaris Poenaard verschijnt hier voor het eerst. Filiberke, Flip, Kwak en Boemel maken ook voor het eerst hun opwachting, maar enkel in de herdrukte versie uit 1987.
  • Marie komt ook voor het eerst voor, maar slechts in twee beeldplaatjes. Haar naam wordt echter nooit vermeld.
  • In de eerste versie van dit album komen Filiberke, Flip, Kwak en Boemel niet voor. Filiberke en Flip zouden voor het eerst verschijnen in het tweede album, De zingende aap, terwijl Kwak en Boemel hun debuut zouden maken in Het wonderdrankje.
Albums in De belevenissen van Jommeke
Geen vorig album. De jacht op een voetbal De zingende aap
Albums alfabetischAlbums in volgorde